مینا سعیدی

مدیر سئو
شرکت ازکی

  • سئو محتوا
  • سئو داخلی
  • سئو خارجی
  • اصول لینک سازی
  • الگوریتم های گوگل
  • سئو تکنیکال

سئو

مدت زمان : 12 ساعت