مهدی رجبلو

کارشناس ارشد روابط
عمومی شرکت یکتانت

  • روابط عمومی چیست؟
  • تفاوت روابط عمومی و روابط عمومی
  • روابط عمومی مدرن، بزرگراه دوطرفه
  • نسبت روابط عمومی و مارکتینگ در سازمان‌ها
  • خیزش از خاکستر (Crisis Management)
  • هیس! اینجا فقط گوش کنید. (Social Listening )
  • همه صدای شما را می‌شنوند (Social Media for Employees)
  • در رد و تمنای رسانه! (Media Relations)
  • چه بگوییم؟ (Content Development)
  • صدا، تصویر، حرکت (Event Management)

روابط عمومی دیجیتال PR

مدت زمان : 6 ساعت