آتوسا آهنگ

مدیر شبکه‌های اجتماعی
شرکت نوین‌هاب

  • ماهیت شبکه‌های اجتماعی
  • اهمیت فعالیت در شبکه‌های اجتماعی
  • شبکه‌های اجتماعی برای رشد یک کسب و کار
  • راه‌های رشد در شبکه‌های اجتماعی
  • ابزارها به مثابه راهی برای رشد
  • معرفی ابزارهای اصلی و کاربردی
  • معرفی ابزار نوین‌هاب
  • اهمیت ابزار‌ها برای مدیریت شبکه‌های اجتماعی

ابزارهای سوشال مدیا

مدت زمان :4 ساعت