عماد معادی‌خواه

مدیر ارشد اجرایی
شتابدهنده شغلی مسیر

  • فرایند مصاحبه شغلی
  •  پیش از مصاحبه چه کنیم ؟
  • مروری بر سوالات رایج در مصاحبه شغلی
  • نوع پوشش در مصاحبه شغلی 
  • باید ها و نباید ها در مصاحبه شغلی
  • چطور مصاحبه شغلی را به پایان برسانیم
  •  وقتی در مصاحبه رد شدیم چه کنیم ؟
  • وقتی در مصاحبه قبول شدیم چه کنیم ؟
  • در انتخاب شرکت به چه نکاتی دقت کنیم ؟

مصاحبه شغلی و رزومه نویسی

مدت زمان : 6 ساعت