سید مجتبی مطلوبی

مدیر عامل و کوفاندر
آژانس دیجیتال مارکتینگ هارمونی
مدیر توسعه کسب و کار
شرکت یکتانت

 • مفاهیم و تعاریف
 • استراتژی های دیجیتال مارکتینگ و کمپین
 • چرا کمپین تبلیغاتی؟
 • آشنایی با مدل 5M
 • طراحی کمپین بر اساس 5M
 • بررسی KPI ها در انواع کمپین ها
 • بودجه‌بندی
 • اجرا و کنترل کمپین
 • ارزیابی عملکرد و نظارت و بهینه‌سازی کمپین
 • تبلیغات کلیکی
 • تبلیغات سوشال
 • تبلیغات درون اپ
 • سایر سرویس های مهم تبلیغاتی
 • بررسی نمونه‌های کمپین داخلی و خارجی برندها

طراحی و پیاده‌سازی کمپین

مدت زمان : 9 ساعت