علیرضا مردانی نژاد

مدیرکسب و کار یکتانت
کوفاندرآکادمی نووآ
کوفاندر پردیس سلامت اکسون

  • مفاهیم بازاریابی
  • شناخت و تقسیم‌بندی و هدف‌گذاری بازار
  • برندینگ
  • مقدمه‌ای بر دیجیتال مارکتینگ
  • استراتژی‌های مارکتینگ

اصول بازاریابی و
مقدمه‌ای بر دیجیتال مارکتینگ

مدت زمان : 4 ساعت