انجمن‌های علمی همکار در بوت‌کمپ دیجیتال مارکتینگ رویدادستان

با ما در ارتباط باشید

آدرس: تهـران، دانشگاه صنعتی شریف، باشگاه نـوآوری و فناوری شریف

تماس: ۹۱۰۱۵۷۸۲-۰۲۱

ایمیل: info@rooydadestan.ir